1. Quá trình thành lập và phát triển: * Năm thành lập: 18/01/1971 tiền thân là ban quản lý Nông giang Như Quỳnh có trụ sở đóng tại trạm bơm đầu mối Như Quỳnh. Ngày 07/4/2000 chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh có quyết định đổi tên Công ty TN Gia Thuận thành Công ty KTCTTL Nam Đuống. Đến ngày 11/11/2009 do...
1. Quá trình thành lập và phát triển: * Năm thành lập: 18/01/1971 tiền thân là ban quản lý Nông giang Như Quỳnh có trụ sở đóng tại trạm bơm đầu mối Như Quỳnh. Ngày 07/4/2000 chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh có quyết định đổi tên Công ty TN Gia Thuận thành Công ty KTCTTL Nam Đuống. Đến ngày 11/11/2009 do...