Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

(BNP) – Sáng 22/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, Quỹ Châu Á tổ chức Hội thảo “Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp – Nhận diện và giải pháp”.

hoi-thao

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Quỹ Châu Á; các Sở, ngành liên quan và 30 doanh nghiệp đại diện các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh công bố kết quả điều tra, khảo sát về những khó khăn, vướng mắc, rào cản mà doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp phải. Trong đó, có 48,39% doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai và môi trường; 27,42% liên quan đến lĩnh vực thuế và 19,35% liên quan đến thủ tục về đầu tư. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, có 43,55% doanh nghiệp tự giải quyết bằng cách gặp trực tiếp những người chuyên trách có liên quan tới vướng mắc của doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ tư vấn hoặc không thực sự tin tưởng vào phía tư vấn.

Cũng tại Hội thảo, lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh thông tin một số vấn đề từ thực tiễn và quá trình tìm kiếm mô hình mới, có hiệu quả trong giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh các hình thức giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được tỉnh triển khai như: Gặp mặt doanh nghiệp; đối thoại giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp; thu thập ý kiến thông qua các Hiệp hội và VCCI… Đặc biệt, tỉnh đã thành lập Tổ công tác giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Trước những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Quỹ Châu Á triển khai xây dựng mô hình “Bác sỹ doanh nghiệp”, đây là sáng kiến mới bổ sung vào hệ thống cách thức hỗ trợ và giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hình thành Văn phòng bác sỹ doanh nghiệp và mạng lưới các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu địa bàn Bắc Ninh nhằm tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp, tham gia thúc đẩy việc giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời tổng hợp theo dõi về giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, nhận diện và đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, chú trọng nhiệm vụ cải cách hành chính trong các lĩnh vực đất đai, vay vốn sản xuất kinh doanh, duy trì tính năng động, tiên phong của tỉnh; bình đẳng về cơ chế chính sách đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh những khó khăn, vướng mắc trực tiếp tới lãnh đạo tỉnh…

T.H