Liên hệ

Công ty có trụ sở chính : Phố Đông Côi, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại :02413.774.226 – 02413.774.248 . FAX : 02413.774.409

– Tên và địa chỉ các chi nhánh của Công ty :

1. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Như Quỳnh:

Trụ sở : Thị trấn Như Quỳnh – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên : Điện Thoại : 03213.987.319

2. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Thuận Thành: 

Trụ sở : Thị Trấn Hồ – Huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh : Điện thoại : 02413:865.237

3. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Gia Bình :

trụ sở : Thị trấn Gia Bình – Huyện Gia Bình – Tỉnh Bắc Ninh : Điện thoại : 02413.868.721

4. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lương Tài :

Trụ sở : Thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài – Tỉnh Bắc Ninh : Điện thoại : 02413.867.237

5.Xí nghiệp đầu tư dịch vụ và xây dựng Nam Đuống :

Trụ sở : Phố Vàng – Xã Nghĩa Đạo – Huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh : Điện Thoại : 02413.873.626

6. Xí nghiệp khai tư vấn xây dựng Nam Đuống :

Trụ sở : Thi trấn Hồ – Huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh : Điện thoại  : 02413.774.866